Heliän kuparin värinen logo
Hampurilaisvalikko

Tietosuoja

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Heliän henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 06.03.2021. Viimeisin muutos 06.03.2021.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Heliä
Y-tunnus: 2979834-3
Osoite: Keskustie 29, 16800 Hämeenkoski
Yhteyshenkilö: Heli Jokivuori, heli@helia.fi

Kerättävät tiedot ja tiedon käyttötarkoitus

 • Tietoa käyttäjän tietokoneesta, kuten IP-osoite, maantieteellinen sijainti ja selaintyyppi
 • Tietoa käyttäjän aktiivisuudesta verkkosivulla, kuten linkkien ja painikkeiden klikkaamisia
 • Tietyissä tilanteissa tietoa käyttäjästä, kuten nimi ja sähköpostiosoite (yhteydenottolomake)

Tiedon käyttö

 • Käyttäjäkokemuksen kehittäminen
 • Yhteydenotto
 • Käyttäjien seuranta

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen luovutus

Tilattujen tuotteiden ja palveluiden toimittamisen kannalta tarpeelliset tiedot luovutetaan toimituksesta mahdollisesti vastaavalle kolmannelle osapuolelle (lähettipalvelu).

Verkkokaupan maksuliikennettä hoidetaan kolmannen osapuolen toimesta ja maksujen kannalta olennaiset tiedot täytetään tämän palveluntarjoajan palvelussa. Tilauksen maksuun liittyvät tiedot eivät siten rekisteröidy tietokantaamme, vaan maksurajapinta palauttaa meille ainoastaan tiedon maksun läpimenosta, jolloin tilaus voidaan vahvistaa.

Tietoja ei luovuteta muutoin kuin yllä mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • tarkastaa toimittamansa, rekisteriin talletetut henkilötiedot,
 • vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista,
 • vaatia henkilötietojensa poistamista rekisteristä,
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Heliän oikeutettu etu,
 • saada toimittamansa henkilötiedot koneluettavassa muodossa esimerkiksi tietojen siirtämiseksi toiselle rekisterinpitäjälle, sekä
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt sähköpostitse seuraavasti:

 • Viestin otsikko: Henkilötietojen rekisteröintiin liittyvä tiedustelu/pyyntö
 • Vastaanottaja: heli@helia.fi

Voimme pyytää rekisteröityä tarkentamaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvää pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta laissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että tietoja on käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.